Kontakt

Maja Andersson Wirde

Kontakta oss

 
 
 

Arbetet bakom boken "Trådar ur ett liv - textilkonstnären Maja Andersson Wirde" har pågått under fem års tid. Sökandet efter ytterligare verk ur hennes produk-tion och fakta kring hennes person fort-sätter. Om Du har någon information som Du tror kan vara till nytta i vårt arbete el-ler vill delge oss några synpunkter i övrigt tag gärna kontakt med hjälp av formuläret här till vänster.

Copyright © All Rights Reserved