Om

 

Maja Andersson Wirde föddes i Småland 1873. Tidigt visade hon konstnärliga anlag och 1897 påbörjade hon sina studier vid Högre Konstindustriella Skolan (HKS, nuvarande Konstfack) i Stockholm, för att bli teckningslärare. Efter avslutad utbildning arbetade hon bara en kort period som lärare innan hon anställdes som mönsterriterska på Handarbetets Vänner 1907. Där kom hon att stanna under drygt tjugo år. Det tidiga 1900-talet var en viktig period inom svensk textilkonst. En brytning från de mer traditionella mönstren skedde nu och mönstren fick ett alltmer konstnärligt uttryck, inspirerat av de trender som sköljde över övriga konstarter. Handarbetets Vänner var en av de viktigaste aktörerna inom den textila konstens utveckling. Maja Andersson Wirde blev här kollega med bland andra Maja Sjöström, Carin Wästberg och Agda Österberg. Bland hennes viktigaste arbeten under åren på Handarbetets Vänner märks mattorna till Stockholms rådhus 1915 samt till det nybyggda Patent- och registreringsverket 1920.


Efter att 1929 ha blivit kontaktad av Cranbrook Academy of Art, beläget utanför Detroit i Michigan, USA, bröt Maja Andersson Wirde upp från Handarbetets Vänner och reste över Atlanten. Vid Cranbrook kom hon att bli en viktig del i arbetet med att förse de olika byggnaderna med textilier, samt att förestå vävateljén vid Studio Loja Saarinen. Cranbrook hade grundats av tidningskungen George G Booth, som anlitade den finländske arkitekten Eliel Saarinen för att förverkliga sina idéer. Ett antal skolor och andra byggnader växte fram i området, samtliga ritade av Eliel Saarinen och samtliga med behov av att förses med textilier. Under åren i Cranbrook stod Maja Andersson Wirde konstnärligt på sin höjdpunkt och hennes verk från den här tiden är av mycket hög klass. Tyvärr påverkade depressionen även Cranbrooks ekonomi och 1933 återvände Maja Andersson Wirde till Sverige.


Hon slog sig nu ned i sin gamla hembygd i Algutsboda i Småland. Efter några år startade hon 1939, tillsammans med textilkonstnären Sigrid Synnergren, företaget Södra Sveriges Kyrkliga Textil (SSKT). Företaget kom att bli mycket framgångsrikt och försåg många av kyrkorna i Skåne och Småland med framför allt antependier och mässhakar. Under den mest framgångsrika perioden hade man cirka 20 anställda brodöser och väverskor i verkstäderna i Algutsboda och i Lund. Behovet var stort, då användandet av de kyrkliga textilierna förändrades och kom att bli alltmer färgorienterat, samtidigt som det fanns relativt få företag som framställde kyrkliga textilier av hög kvalitet. Maja Andersson Wirde avled 1952, 78 år gammal, och hade då ägnat hela sitt yrkesverksamma liv åt textilkonsten.


Länkar