Verk

Klicka på miniatyrbilden för att se objektet i stort format.

Teckningar, målningar och akvareller

Under åren vid Högre konstindustriella Skolan ingick naturligtvis undervisning i teckning och måleri för de blivande teckningslärarna. Ett antal av Maja Andersson Wirdes elevarbeten finns bevarade. Krokiövningarna visar en skicklig tecknarhand med stort anlag. Såväl linje som skuggningar är väl utförda och modellens olika ställningar är skickligt fångade. Även några utsökta akvareller finns bevarade, där Maja Andersson målat blommor och kvistar i olika studier. Levande fångar hon bladens färg och skuggningar i ett mycket skickligt akvarellmåleri. Hon behärskade även oljemåleriet. Här hittar vi exempel på porträttstudier, stilleben och landskapsmåleri.

Mattor

De mattor Maja Andersson Wirde skapade spänner över ett vitt fält - från de små enkla trasmattorna för den finske världsarkitekten Eliel Saarinens privatbostad till den enorma mattan för magistratets plenisal i Stockholms rådhus. Under tiden vid Handarbetets Vänner följer hennes verk väl tidsandan. Slående är hur mattorna för Cranbrooks byggnader ansluter till arkitekturen. Även under tiden med Södra Sveriges Kyrkliga Textil i Algutsboda utgjorde mattor - såväl för kyrkliga som privata miljöer - en betydande del av produktionen.

Kyrkliga textilier

Maja Andersson Wirde skapade redan under tiden vid Handarbetets Vänner flera betydande kyrkliga verk. Särskilt kan nämnas det praktfulla antependiet för Lunds domkyrka som visades upp på Stockholmsutställningen 1909. Ytterligare ett exempel är ett antependium i lysande blå färg för Amiralitetskyrkan i hennes barndomstad Karlskrona. Södra Sveriges Kyrkliga textil utförde antependier och mässhakar, såväl vävda som i brodyr på sidendamast. Här utvecklas väl det kyrkliga symbolspråket i förening med de liturgiska färgerna. Man noterar även hur väl verken passar in i kyrkorummets arkitektur och atmosvär.